KPCKZ – o nas

Organem prowadzącym dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Centrum prowadzi turnusy dla uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski, najczęściej jednak z województwa kujawsko-pomorskiego.

KPCKZ nie organizuje bezpośrednio rekrutacji, lecz szkoły ponadgimnazjalne, które przyjmują uczniów w różnych zawodach, a następnie kierują ich na turnusy do tutejszego Centrum. Młodzież odbywa praktyki i uczęszcza do szkoły zawodowej w rejonie miejsca zamieszkania. Raz w roku szkolnym uczniowie są oddelegowani z praktyki i szkoły na 4-tygodniowy kurs I, II lub III stopnia.

Wykładane są tylko przedmioty zawodowe. Po ukończeniu turnusu uczniowie otrzymują zaświadczenie z ocenami, które uprawniają do wystawienia oceny końcowej z przedmiotów zawodowych na świadectwie szkolnym w szkole macierzystej. Ci, którzy mieszkają poza Bydgoszczą mają możliwość zamieszkania w internacie, w którym może być zakwaterowanych ok. 150 wychowanków. Zapewniamy za niską odpłatnością nocleg i pełne wyżywienie. Centrum mieści się w dzielnicy Smukała o uzdrowiskowym
mikroklimacie. Obok ośrodka znajduje się elektrownia wodna zbudowana na rzece Brda.

Wiedza zdobyta w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego jest niezbędna do zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Previous Article
Next Article