KKZ – szansa na Twój rozwój

Kwalifikacyjne kursy zawodowe to nowoczesna forma kształcenia i przygotowania do pracy w zawodzie. Kursy są bezpłatne i przeznaczone dla osób, które ukończyły 18 lat. Organizowane są w trybie zaocznym.

KKZ wspomagają rozwój kariery zawodowej, zwiększają szansę na znalezienie lub zmianę pracy, przebranżowienie się lub doskonalenie swoich umiejętności.

Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy otrzymuje zaświadczenie o
ukończeniu kursu. Ma możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie, które przeprowadza Okręgowa Komisja
Egzaminacyjna.

Osoby zainteresowane uczestnictwem (2023/2024) proszone są o rejestrację online.